Huize Stol-Vennema

Sinds september 2018 verzorgt Zing Je Eigen Lied zanglessen in het Stol Vennema Huis.

Deze lessen worden op maandag gegeven door Fenny Hoekstra. Voor meer informatie: www.zingjeeigenlied.nl