Huize Stol-Vennema

Geschiedenis

Luit en Tonny Stol waren broer en zus uit een boerenfamilie. Tonny kon goed leren en na de middelbare school ging ze medicijnen studeren in Groningen. Haar moeder werd ziek en daarom moest ze terug naar de boerderij om het gezin te verzorgen. Ze was genoodzaakt haar studie te beëindigen.  
Luit hield zich o.a. bezig met het veredelen van aardappelen en het lukte hem twee aardappelsoorten op de rassenlijst te krijgen.
Nadat de moeder was overleden, bleef Tonny voor haar vader en broer zorgen.
Het gezin verliet de boerderij en verhuisde naar de woning aan de Emmastraat 9 in Baflo. Dit pand is gebouwd door K. R. Danhof, aannemer te Baflo.
Na het overlijden van hun vader, woonden broer en zus nog lange tijd in het huis. Veel mensen kwamen bij Tonny om eieren te halen en een praatje te maken bij de kolenkachel (later gaskachel).

 

 

Uit het testament van broer en zus bleek, dat ze hun nalatenschap ter beschikking stelden voor dierenwelzijn en voor medische, sociale en kunst doeleinden.
Het huis werd verbouwd, in oude stijl gerestaureerd en kreeg de naam Stol-Vennema Huis. Het was de wens van Tonny, dat ook haar moeders meisjesnaam werd vermeld.
Nadat de muziekzolder klaar was werd er een prachtige vleugel geplaatst om pianolessen en concerten te geven.
De Muziekschool Noordakkoord geeft al vele jaren muzieklessen in het huis. Op dit moment krijgen leerlingen les op de volgende instrumenten: piano, saxofoon, harp, gitaar, viool en fluit.
Af en toe zijn er exposities en soms een concert. Het is de bedoeling dat de kunst activiteiten verder worden uitgebreid. Voor wat de muziek betreft zal er vooral gezocht worden naar jong talent.